Zon op Hoogland, project Breevoort

Contact info

Status:
Dak in ontwikkeling
Eigenaar van het gebouw:
J. Tolboom
U verklaart bevoegd te zijn dit dak (namens de eigenaar of als gebruiker) aan te melden in Dakenbank033.nl:
On
Locatie dak:
Slaggseweg 4
Postcode Dak:
3828 PK
Plat of schuin?:
Schuin
Schaduwen?:
geen
Aantal te plaatsen panelen.:
220
Postcoderoos project:
Nee
SDE+ subsidie?:
Nee
Gegarandeerd rendement:
Nee
Wordt er een markt opgezet om de participate over te dragen aan een andere gegadigde?:
Nee
Mag je je participatie wel overdragen aan een ander?:
Nee
Is het contractueel mogelijk dat de participant tijdens het project moet bijstorten?:
Nee
Zeggenschap participant in project:
Nee
Initiatiefnemer verleent diensten gedurende het hele project:
Nee