Particulieren/bedrijven

Facade panelen (Pixabay)

Particulieren/bedrijven

De Dakenbank033 richt zich zowel op particulieren als op bedrijven en instellingen. Ook informatie voor Verenigingen van Eigenaren willen wij ontsluiten.

Particulieren

Wij proberen zoveel mogelijk objectieve informatie over de aanschaf van zonnepanelen en het opzetten of meedoen in zonnedaken te ontsluiten. Dat doen we door waar mogelijk te verwijzen naar informatie van anderen die naar onze mening betrouwbaar is, aangevuld met specifieke informatie over de situatie in Amersfoort. Wij streven ernaar te verwijzen naar objectieve en niet-commercieel gekleurde informatie.

Particulieren die gezamenlijk met anderen een zonnedak overwegen op te zetten kunnen hier beschikbare daken vinden en informatie over hoe zo’n project op te zetten.

Particulieren die mee willen doen met een zonnedak in ontwikkeling kunnen hier informatie vinden over de beschikbare zonnedaken waarin zij mee kunnen doen. Aanbieders van zonnedaken kunnen zijn coöperaties van bewoners maar ook commerciële bedrijven. Bij het online zetten van beschikbare zonnedaken vragen wij de aanbieders details te geven over het aanbod. Daarmee kan een geïnteresseerde particulier een betrouwbaar beeld krijgen van de exacte inhoud van het aanbod en over de partij die het aanbiedt. Let op: wij controleren de opgegeven informatie inhoudelijk niet; wij stellen deze slechts beschikbaar. Als de aanbieder geen antwoord geeft op vragen die naar onze mening van belang zijn, behouden wij ons het recht voor de aanbieding te weigeren of te verwijderen. We gaan ervan uit dat de geïnteresseerde potentiële deelnemer zelf kritisch de ingevulde informatie leest en beoordeelt.

Ook willen wij via de dakenbank033 een overzicht beschikbaar stellen van bedrijven en instellingen die hun diensten vanuit of in Amersfoort aanbieden op het terrein van zonnepanelen en zonnedaken (de bedrijvengids).

De Dakenbank033 vraag geen geld en laat zich ook niet betalen. De gemeente Amersfoort heeft een eenmalige subsidie verleend voor de kosten van het ontwikkelen van de dakenbank.

Bedrijven

Als bedrijf of instelling kunt je natuurlijk ook zelf zonnepanelen plaatsen of alleen, of samen met anderen, een zonnedak opzetten. De voor particulieren bestemde informatie is dan ook voor bedrijven van belang.

Heb je al een (groot) dak waarop je zelf geen panelen wilt leggen? Of heb je na het leggen van zonnepanelen om je eigen energiebehoefte af te dekken nog plaats op je dak voor zonnepanelen van anderen? Overweeg dan om het (resterende deel van het) dak ter beschikking te stellen via de Dakenbank033. Bewonersinitiatieven of andere bedrijven hebben mogelijk interesse om op jouw dak zonnepanelen te plaatsen.

Heb je zelf een zonnedak in ontwikkeling en zoek je participanten? Dan kun je het zonnedak aanmelden op de Dakenbank033 zodat je in contact kunt komen met geïnteresseerden.

Bied je diensten aan op het terrein van zonnepanelen/zonnedaken of lever je goederen en diensten in Amersfoort die hiermee verband houden? Dan kun je je bedrijfsgegevens invoeren in de Bedrijvengids.

De Dakenbank033 vraag geen geld en laat zich ook niet betalen. De gemeente Amersfoort heeft een eenmalige subsidie verleend voor de kosten van het ontwikkelen van de software.

Verenigingen van Eigenaren

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen zonnepanelen op eigen dak leggen voor het eigen energieverbruik in bijvoorbeeld trappenhuizen en liften, maar ook om een deel van het energieverbruik te dekken van bewoners. VvE’s kunnen het dak van hun appartementengebouw ook beschikbaar stellen aan anderen.

Hier kun je specifieke informatie vinden voor VvE’s.