Wie zijn wij?

Logo DA-Z

Wie zijn wij?

Een groep particulieren uit het Bergkwartier heeft in 2016 een eigen zonnedak opgezet op het dak van de Juliana van Stolberg sporthal op de grens van het Bergkwartier en het Leusderkwartier. Dit initiatief is georganiseerd door de toenmalige Stichting Duurzaam Bergkwartier. Het zonnedak is ondergebracht in de Coöperatie Eemstroom Zonneberg U.A. Zie voor meer details over de Coöperatie: http://www.zonnebergamersfoort.nl/about-us/

De leden van de Coöperatie wonen grotendeels in het Bergkwartier, waar toentertijd, door de regels van het beschermd stadsgezicht, het plaatsen van zonnepanelen in het geheel niet toegestaan was. Door lobbywerk van de Stichting zijn deze regels inmiddels versoepeld. 

Na het gereedkomen van het zonnedak heeft de Stichting zich omgevormd tot de Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid (DA-Z). De besturen van de Coöperatie en de Stichting DA-Z hebben mede tot doel om de ervaringen die zijn opgedaan in dit project te delen, om daarmee zoveel mogelijk zonnedaken in Amersfoort te krijgen. In dit kader is met de gemeente Amersfoort gesproken over het bevorderen van de vraag en het aanbod van zonnedaken in Amersfoort. Hieruit is het initiatief van DA-Z ontstaan om deze dakenbank te bouwen. De andere duurzaamheidsinitiatieven in Amersfoort ondersteunen dit project.

De Dakenbank033 is een project van vrijwilligers, zonder enige winstdoelstelling of commercieel belang, waarvan de IT-kosten betaald zijn door de gemeente Amersfoort.