Ik wil deelnemen aan een project

Ik wil deelnemen aan een project

Als je geen zonnepanelen op je eigen dak kan of wil leggen of je hebt geld over en wil dat in een duurzaam project beleggen, dan kun je overwegen deelnemer te worden in een zonnedakproject. Er zijn diverse soorten projecten. Het is belangrijk om goed te begrijpen waar je instapt.

Kijk hier voor nuttige informatie over de soorten projecten.

Voordat je begint

Probeer voor jezelf het antwoord op onderstaande vragen duidelijk te krijgen voordat je besluit mee te doen:

 • Is het een project van en voor buurtbewoners of is het een commercieel project?

 • Wordt het project beheerd in eigen beheer van de bewoners of is er een professionele beheerder;

 • Word je formeel deelnemer (lid in een coöperatie of vereniging) of krijg je obligaties (je verstrekt dan een lening)? Dit maakt uit voor je zeggenschap en wat er gebeurt bij faillissement van het project of de organisator.

 • Wat gebeurt er als er onverwachte grote kosten zijn; moeten deelnemers dan bijstorten?

 • Wat gebeurt er aan het eind van het project (meestal 15 jaar) met de installatie? Krijgt de gebouweigenaar die dan of gaat de opbrengst nog naar de deelnemers?

 • Wie heeft de uiteindelijke zeggenschap in het project? Let op: sommige coöperaties worden bestuurd door een commercieel bedrijf en de deelnemers hebben daar niet of nauwelijks zeggenschap. Wil je wel of juist geen zeggenschap hebben?

 • Waar bestaat de opbrengst precies uit? Uit de netto-opbrengst van de verkoop van stroom aan het net en/of uit de verrekening van de energiebelasting onder de postcoderoosregeling (in dat laatste geval zal de opbrengst veranderen als de postcoderoosregeling wordt veranderd of afgeschaft). Bij sommige commerciële projecten in het verleden werd de opbrengst van de elektriciteit gebruikt voor de dekking van de beheerskosten en kregen de deelnemers eigenlijk alleen het voordeel van de energiebelastingverrekening.

 • Is er een business case gepubliceerd? Ziet deze er degelijk uit? Zijn de aannames reëel of erg optimistisch?

 • Is het genoemde rendementspercentage een indicatie of geldt er een garantie (dit laatste zal meestal niet het geval zijn). Realiseer je dat er vele onzekere factoren zijn in een project van 15 tot 20 jaar.

 • Wie is de initiatiefnemer en wie bestuurt het project: is dat een bedrijf? Zo ja, welk deel van de opbrengst is voor het bedrijf en welk deel voor de deelnemers? Wat gebeurt er als het bedrijf er mee ophoudt (failliet gaat)? Check of de initiatiefnemer een vergunning heeft van de AFM (Autoriteit Financiële Marken, een vergunning of melding is niet altijd nodig, maar dan moet je wel begrijpen waarom niet) en kijk of deze niet op de waarschuwingslijst van de AFM staat). Lees op de AFM-website hier verder.

 • Komen er jaarstukken met accountantscontrole? Of is er een kascommissie van bewoners?

 • Bij postcoderoosprojecten: is je eigen energieleverancier bereid mee te werken aan de verrekening van de energiebelasting van jouw aandeel in de opbrengst met je eigen energienota? Let op: als er geen afspraken gemaakt zijn door het project met jouw huidige energieleverancier, is het niet zeker dat je het voordeel van de verrekening praktisch gesproken kunt krijgen. Vraag aan jouw energieleverancier of de salderingsregeling op jouw energierekening toegepast kan worden en vraag of er kosten verbonden zijn aan de verrekening. Kijk ook hier.

 • Let op: bij sommige projecten is het zonnedak gekoppeld aan de (soms verplichte) overstap naar een energieleverancier die aan het project verbonden is (of die het project heeft opgezet). Je kunt dan in de komende jaren niet of niet gemakkelijk overstappen. Je zit dan dus mogelijk aan één leverancier vast voor de hele periode van het project. Wil je dat?

 • Wat gebeurt er als je verhuist uit het postcodegebied? Ben je dan je voordelen helemaal kwijt?

 • Kan je je aandeel in het project (lidmaatschap, obligatie) verkopen als je eruit wilt stappen? Zo ja, voor welke prijs en aan wie? Is er een beperking op de verkoop of kan je altijd gegarandeerd verkopen?

 • Liggen de panelen er al en is er al een netaansluiting? (Als dit niet goed geregeld is, kan het voorkomen dat het zonnedak er al is, maar dat er geen stroom kan worden geleverd aan het net en dan zijn er dus voorlopig geen opbrengsten).

 • Check de website van de aanbieder en zoek naar gedetailleerde informatie over het project.

 • Is er een prospectus of ander uitgebreid informatiedocument beschikbaar dat goede informatie geeft over bovenstaande zaken of is er slechts sprake van marketinginformatie?

 • Als je het antwoord op een of meer van deze vragen niet kunt vinden, stel ze dan aan de organisator voordat je je handtekening zet onder een overeenkomst of een aanvraagformulier.