Ik heb een dak beschikbaar

Ik heb een dak beschikbaar

Wat sympathiek dat je een dak beschikbaar wilt stellen voor duurzame zonne-energie voor lokale bewoners, bedrijven of instellingen!

Heb je een eigen dak beschikbaar, maar wil je daar zelf geen zonnepanelen op leggen? Overweeg dan om het dak beschikbaar te stellen zodat anderen daar zonne-energie kunnen opwekken. Er zijn verschillende partijen die jouw dak willen exploiteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buurtcollectieven, energiecoöperaties en commerciële partijen. Zij kunnen de opgewekte energie aan jou als gebouwgebruiker leveren of verkopen aan een elektriciteitsbedrijf.

Voordat je het aanbiedt is het belangrijk dat je nagaat of het dak geschikt is.

Geschikt dak

Geschikt betekent hier onder meer:

 • Het dak heeft voldoende draagkracht voor het dragen van een grote PV-installatie;

 • De locatie is geschikt qua instraling van de zon (geen grote schaduwen, goede oriëntatie t.o.v. de zon). Op deze website kun je nagaan of je dak geschikt is voor zonnepanelen qua locatie en zonnestraling;

 • Het dak is goed onderhouden of recent gerenoveerd, zodat groot onderhoud binnen afzienbare tijd niet te verwachten is;

 • Het dak heeft ruime afmetingen: collectieve zonnedakprojecten hebben een bepaalde grootte nodig om de beheerskosten te kunnen dekken; dit hangt ook af van de vraag of je zelf het project beheert of het uitbesteedt aan een commerciële partij. Reken op zijn minst met 100 panelen voor een kleiner project. Hou ook rekening met een vrije strook rondom de geplaatste zonnepanelen als er geen voldoende hoog hek of opstaande dakrand is (veiligheidszone i.v.m. ARBO-eisen: regels over werken op hoogte: kijk hier).

 • Op een redelijke manier toegankelijk voor onderhoud.

Voorwaarden

Denk goed na onder welke voorwaarden je het dak beschikbaar wilt stellen. Denk hierbij aan onder meer:

 • Huur in rekening brengen? Of stel je het dak gratis ter beschikking (bijv. aan een bewonerscollectief)?

 • Juridische basis voor de beschikbaarstelling: degene die de PV-installatie plaatst wil niet dat deze na plaatsing direct eigendom van de gebouweigenaar wordt. Er zal een huurovereenkomst gesloten of een opstalrecht gevestigd moeten worden. Overleg hierover met een notaris of advocaat. Kijk ook naar eventuele hypotheekvoorwaarden (mag je het dak wel beschikbaar stellen aan een ander?).

 • Wat gebeurt er aan het einde van de beschikbaarstelling met de installatie. Bij sommige projecten wordt deze eigendom van de gebouweigenaar, die de installatie dan nog een aantal jaren gratis kan gebruiken.

 • Verzekering: check of je eigen verzekering schade veroorzaakt door de installatie (kortsluiting?) dekt. 

 • Een PV-installatie heeft omvormers nodig die ergens geplaatst moeten worden, in een goed geventileerde ruimte. Is daar plaats voor?

 • Hoe en wanneer is het dak toegankelijk voor de eigenaar van de PV-installatie.

Gaat het om een Vereniging van Eigenaren van een appartementengebouw of bedrijfsverzamelgebouw? Kijk dan ook hier.

Er gelden speciale regels voor monumenten en in beschermd stadsgezicht. Zie hier