Privacy

Privacy

Privacyverklaring Stichting DA-Z

Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid, gevestigd aan Miereveldstraat 39, 3817 RL Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring geldt ook voor de Dakenbank033 (www.dakenbank033.nlinfo@dakenbank033.nl), een project van de Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid in samenwerking met de andere duurzaamheidsorganisaties in Amersfoort en de gemeente Amersfoort.

Contactgegevens:

Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid

Correspondentie-adres: Miereveldstraat 39

3817 RL Amersfoort 

 

KvK-nummer 32172420

Website https://www.duurzaamamersfoortzuid.nl

E-mail: duurzaamamersfoortzuid@gmail.com

 

Algemeen uitgangspunten en samenvatting van ons privacybeleid

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie op non-profit basis. Wij beschikken niet zelf over eigen IT-systemen, maar gebruiken de IT-systemen van onze vrijwilligers. Ons beleid is om de privacy van een ieder te respecteren. Wij vertellen onze vrijwilligers in dat kader wat wij van hen verwachten. Wij gebruiken aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend om in contact te kunnen treden met mensen die ons volgen of onze hulp vragen en om mensen te informeren die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief/-ven. De gegevens die je zelf opgeeft op de website Dakenbank033 worden gepubliceerd en zijn dus voor anderen zichtbaar. Je kunt je te allen tijde uitschrijven of jouw gegevens definitief laten verwijderen, tenzij daartegen wettelijke belemmeringen bestaan. Wij zullen je gegevens nooit verstrekken aan derde partijen voor commerciële doeleinden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Zie voor de verdere details hieronder.

Aanspreekpunt

Het Bestuur van de Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid. Hij/zij is te bereiken via duurzaamamersfoortzuid@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel of account op deze website aan te maken en daar gegevens over jezelf in te vullen, bijv. over je bedrijf, je dak of een zonnedakproject, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via duurzaamamersfoortzuid@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor de gegevensverwerking

Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief;

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

- Dakenbank033: publicatie van je aanbod, je bedrijfsgegevens of je wens op de Dakenbank033.

Wij verwerken deze gegevens op basis van een door jou zelf gedaan verzoek en op basis van de door jou zelf opgegeven gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen (de kortste termijn geldt):

  • Zolang wettelijk toegestaan
  • Totdat je je zelf uitschrijft

Het kan zijn dat wij wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens langer te bewaren. Dan geldt uitsluitend de wettelijke termijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde gegevens op de Dakenbank033 die wij tot 7 jaar later aan de belastingdienst moeten kunnen verstrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid verstrekt gegevens uitsluitend aan derden met jouw voorafgaande toestemming of als er daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Wij gebruiken je gegevens nooit voor commerciële doeleinden zonder dat je daarvoor vooraf expliciet toestemming gegeven hebt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar duurzaamamersfoortzuid@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Heb je klachten over het gebruik van je gegevens, dan verzoeken wij je die kenbaar te maken aan het bestuur van de Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid. Het bestuur zal op die klacht reageren, ofwel persoonlijk, ofwel door een generieke mededeling.

Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via duurzaamamersfoortzuid@gmail.com

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Duurzaam Amersfoort-Zuid
v.1.0 – april 2019