Monumenten/beschermd stadsgezicht

Amersfoortse monumenten (Pixabay)

Zonnepanelen op monumenten en in beschermd stadsgezicht

Heb je een rijks- of gemeentelijk monument of staat je pand in een beschermd stadsgezicht: check eerst of je een vergunning nodig hebt en of je die krijgt voordat je iets bestelt of je handtekening ergens onder zet. Als je toch al een opdracht wilt plaatsen voordat de vergunning rond is of je definitief weet dat er geen vergunning nodig is, probeer dan als ontbindende voorwaarde op te nemen dat de opdracht niet doorgaat als je een vergunning blijkt nodig te hebben en deze niet krijgt. Dit is vooral belangrijk bij grotere opdrachten.

Raadpleeg over dit onderwerp de brochure Duurzaam erfgoed (mei 2016) van de gemeente Brochure Duurzaam Erfgoed 2016.

Er staat onder meer een tabel in met vergunningseisen voor zonnepanelen. Er verschijnt naar verwachting in de loop van 2019 een nieuwe aangepaste versie. Als die er is, zullen wij dit via een nieuwsbericht op de Dakenbank033 delen.

Monumenten

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument is altijd een vergunning nodig. Neem hiervoor contact op met de afdeling monumentenzorg van de gemeente Amersfoort. Het is verstandig eerst informeel te overleggen voordat je een vergunning aanvraagt. De afdeling monumentenzorg is hiertoe bereid. Je kunt ze gewoon bellen.

Beschermd stadsgezicht

In Amersfoort zijn grofweg de oude binnenstad en het Bergkwartier een beschermd stadsgezicht. Hier gelden strengere regels voor het aanpassen van gebouwen. Het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren valt hieronder. Het plaatsen is vaak wel toegestaan, soms met vergunning, soms zonder vergunning, maar onder strengere voorwaarden, vooral als de installatie zichtbaar is vanaf de openbare weg. De strengere voorwaarden kunnen ertoe leiden dat je geen standaard panelen/collectoren kunt plaatsen, maar dat er maatwerk nodig is (bijv. gekleurde panelen of panelen geïntegreerd in het dak). Dit is duurder en zal dus ook de terugverdientijd negatief beïnvloeden. Omdat de interpretatie van de regels niet altijd glashelder is, is het verstandig om, ook in gevallen waarin uit brochure volgt dat er geen vergunning nodig is, dit vooraf af te stemmen met de afdeling monumentenzorg. Maak een foto van de situatie en beschrijf wat je van plan bent. Bel ze en mail daarna het plan. 

Kijk hier of je pand in beschermd stadsgezicht-gebied ligt.

Vergunning en leges

Voor het behandelen van een vergunningaanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen worden in Amersfoort in principe geen leges in rekening gebracht. Dit op grond van een motie van de gemeenteraad. Krijg je wel een factuur voor leges, wijs er dan op dat dit niet terecht is.

Contactgegevens

Contactgegevens van de afdeling Monumentenzorg gemeente Amersfoort: kijk hier.